Alvis Misjuns

Izmēģinājums interaktīvai animācijai. Izmantots Unreal engine, Maya, Blender un Agisoft Photoscan.

Izrāde “bedre” - Raitis Hrolovičs. Fiziskas instalācijas 3D rekonstrukcija izmantojot fotogrammetriju. Animēts ar Sketchfab un Snagit.

Motion capture un fotogrammetrijas apvienojuma izmēģinājums. 2016

A soldier is going through a forest simulation / Karavīrs iet cauri meža imitācijai. 2015

2011

Childhood dream recreation in a form of a computer game. Made with Unreal Engine / Bērnības sapņa atveidojums datorspēlē. Izveidots izmantojot Unreal Engine. 2010

Built with Berta.me