Alvis Misjuns

Ziloņstallis Rīgas Cirkā.

Fotogrammetrija ar telefonu, pārmodēts un pārnesta faktūra.

Photogrammetry made with a phone, remeshed and rebaked texture. 

Cilvēks ieskenēts pateicoties RTU. Iekustināts izmantojot JRMS optisko kustību tveršanas ierīci.  Iekustināja pianists Kārlis Tirzītis.

Jāņa Borga skulptūras "Enerģija" vizualizācija. 2017

Jāņa Borga skulptūras "Enerģija" vizualizācija. 2017

Vizualizācija veidota Laikmetīgās Mākslas centra izstāžu cikla "Divdabis" ietvaros, kas notika Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Darbs izveidots izmantojot "Unreal engine" un bija skatāms caur "Oculus" virtuālās realitātes brilēm.

Esošais video ir 360 grādu ekrānieraksts. 

Izmēģinājums interaktīvai animācijai. Izmantots Unreal engine, Maya, Blender un Agisoft Photoscan.

Izrāde “bedre” - Raitis Hrolovičs. Fiziskas instalācijas 3D rekonstrukcija izmantojot fotogrammetriju. Animēts ar Sketchfab un Snagit.

Motion capture un fotogrammetrijas apvienojuma izmēģinājums. 2016

A soldier is going through a forest simulation / Karavīrs iet cauri meža imitācijai. 2015

2011

Childhood dream recreation in a form of a computer game. Made with Unreal Engine / Bērnības sapņa atveidojums datorspēlē. Izveidots izmantojot Unreal Engine. 2010

Built with Berta.me